منوی اصلی

کتابچه راهنمای زائران اربعین

کتابچه راهنمای زائران اربعین

زبان:

 

این کتابچه توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف ویژه اربعین تولید و منتشر شده است.این کتابچه شامل موضوعات آداب سفراربعین و مقدمات سفر وسفر به عتبات و بهداشت وسلامت  می باشد.

افزودن دیدگاه جدید