منوی اصلی

کتابچه شناخت عراق

کتابچه شناخت عراق

زبان:

این کتابچه توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف ویژه اربعین تولید و منتشر شده است. که به آشنایی با تاریخ ، جغرافیا و فرهنگ کشور عراق اشاره دارد

افزودن دیدگاه جدید