منوی اصلی

کتاب "اینگونه باشیم..."

کتاب "اینگونه باشیم..."

زبان:

 

کتاب " اینگونه باشیم..." درباره مفاهیم عمومی قرآن کریم با محوریت سبک زندگی اسلامی از سوی معاونت فرهنگی اوقاف و امور خیریه در سال 1393 منتشر شده است.

موضوعات کتاب «اینگونه باشیم...» :

  • رفتارهای مطلوب فردی
  • رفتارهای نامطلوب فردی
  • رفتارهای مطلوب اجتماعی
  • رفتارهای نامطلوب اجتماعی
  • رفتارهای مطلوب در خانواده
  • رفتارهای مطلوب اقتصادی

افزودن دیدگاه جدید