منوی اصلی

کتاب سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانی های استاد حجت السلام دکتر رفیعی

کتاب سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانی های استاد حجت السلام دکتر رفیعی

زبان:

کتاب "سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان در سخنرانی های استاد حجت السلام دکتر رفیعی" توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف  در سال 1398 تولید و منتشر شده است

بخش ها:
 • مقدمه
 • جلسه اول: اهمیت و جایگاه عزاداری
 • جلسه دوم: احترام اهل‌بیت علیهم
 • جلسه سوم: اهمیت ایمان و باور قلبی
 • جلسه چهارم: شیعه حقیقی
 • جلسه پنجم: محبت اهل‌بیت علیهم السلام
 • جلسه ششم: یاری کردن اهل‌بیت علیهم السلام
 • جلسه هفتم: هجرت
 • جلسه هشتم: برتری و اولویت اهل‌بیت علیهم السلام
 • جلسه نهم: حمایت از دین
 • جلسه دهم: عزت و شهادت
 • جلسه یازدهم: اهمیت و آثار وقف در اسلام
 • جلسه دوازدهم: وقف در سیره معصومین علیهم السلام و علما

افزودن دیدگاه جدید