منوی اصلی

کتاب ایمان وآثار آن

کتاب ایمان وآثار آن

زبان:

 

 

 این کتاب به بررسى كاركردهاى ايمان با استفاده از آموزه‏هاى قرآن و سنت اشاره کرده است. در این اثر كه پياده شده متن سخنرانى‏هاى استاد حسين انصاريان است، ابعاد مختلف ايمان و آثار آن در زندگى دنيوى و اخروى انسان مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

افزودن دیدگاه جدید