منوی اصلی

کتاب نگاهی به حدیث غدیر

کتاب نگاهی به حدیث غدیر

زبان:

 

 

از حدیث‌هایى که همواره مورد توجّه اندیشمندان بوده «حدیث غدیر» است. در این پژوهش به طور گذرا حدیث غدیر در سه بخش بررسى شده است:
1. نگاهى به متن حدیث غدیر
2. کوشش‌هایى در اثبات حدیث غدیر
3. تلاش‌هایى ناکارآمد براى بى اعتبار کردن حدیث غدیر

افزودن دیدگاه جدید