منوی اصلی

تکبیرات بعد از هر نماز

تکبیرات بعد از هر نماز

پس هر گاه سلام نماز دادى سه مرتبه‏


اللَّهُ أَكْبَرُ

بگو و بلند كن در هر يك دستها را تا محاذى گوشها

 

ادعیه و زیارات صفحه بعد

 

افزودن دیدگاه جدید