منوی اصلی

فهرست اعمال سال مفاتیح الجنان (باب دوم)

فهرست اعمال سال مفاتیح الجنان (باب دوم)

 

فصل اول: فضیلت و اعمال ماه رجب

   بخش اول: اعمال مشترکه ماه

   بخش دوم: اعمال مخصوص روزها و شب های ماه رجب

 • اعمال شب اول رجب

                دعاهای استهلال ماه رجب
               غسل کردن در ماه رجب
                زیارت امام حسین (ع)
                نماز مستحبی شب اول رجب بعد از نماز مغرب
                نماز مستحبی شب اول رجب بعد از نماز عشا
                نماز مستحبی سی رکعتی در شب اول رجب
                احیا در چهار شب از سال
                دعای شب اول ماه رجب بعد از نماز عشا
                دعای سجده بعد از نماز شب
                دعای بعد از نماز وتر در شب اول رجب
 • اعمال روز اول رجب

                 فضیلت روزه گرفتن در اول رجب
                غسل کردن در روز اول رجب
                 زیارت امام حسین (ع) در اول رجب
                 دعای سید در اقبال الاعمال
                 نماز سلمان در اول رجب
                 نماز دیگر سلمان در اول رجب
                 اقوال مختلف درباره مناسبت های دهه اول رجب
 • اعمال شب سیزدهم رجب

                  نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب و شعبان و رمضان
 • اعمال روز سیزدهم رجب

                روزه گرفتن در ایام البیض
 • اعمال شب نیمه رجب

                 غسل کردن در شب نیمه رجب
                 احیا در شب نیمه رجب
                 زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه رجب
                 نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه رجب
                 نماز مستحبی سی رکعتی در شب نیمه رجب
                 نماز مستحبی دوازده رکعتی در شب نیمه رجب
                 نماز مستحبی در شب نیمه رجب
 • اعمال روز نیمه رجب

                غسل کردن در روز نیمه رجب
                زیارت امام حسین (ع) در روز نیمه رجب
                نماز سلمان در روز نیمه رجب
                نماز مستحبی و دعای بعد از آن در نیمه رجب
                اعمال و دعای ام داود
 • اعمال روز بیست و پنجم رجب

                فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و پنجم رجب
 • اعمال شب بیست و هفتم رجب (شب مبعث)

                 نماز مستحبی و دعا در شب مبعث
                 غسل کردن در شب مبعث
                 نماز مستحبی دوازده رکعتی در شب مبعث
                 زیارت امام علی (ع) در شب مبعث
                 دعای شب مبعث
 • اعمال روز بیست و هفتم رجب

                غسل کردن در روز مبعث
                فضیلت روزه گرفتن در روز مبعث
                صلوات فرستادن در روز مبعث
                زیارت پیامبر (ص) و امام علی (ع) در روز مبعث
                نماز امام جواد (ع) در روز پانزدهم و بیست و هفتم رجب
                نماز مستحبی در روز مبعث
                دعای روز مبعث
                دعای سید در روز مبعث
 • اعمال روز آخر ماه رجب

                غسل کردن در روز آخر رجب
                فضیلت روزه گرفتن در روز آخر رجب
                نماز سلمان در روز آخر رجب

فصل دوم: فضیلت و اعمال ماه شعبان

   بخش اول: اعمال مشترکه شعبان

   بخش دوم: اعمال مخصوص شعبان

 • اعمال شب اول شعبان

                 نماز مستحبی شب اول شعبان
 • اعمال روز اول شعبان

                روزه گرفتن در روز اول شعبان
               روزه و نماز سه روز اول ماه شعبان
               روایتی در فضیلت ماه شعبان و روز اول آن
 • اعمال روز سوم شعبان

                روزه روز سوم شعبان
                دعای روز سوم شعبان
                آخرین دعای امام حسین (ع) در روز عاشورا
 • اعمال شب سیزدهم شعبان

                نماز مستحبی در شب های بیض ماه شعبان (شب های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم)
 • اعمال شب نیمه شعبان

                 فضیلت شب نیمه شعبان
                 غسل کردن در شب نیمه شعبان
                 احیای شب نیمه شعبان
                 زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه شعبان
                 دعای شب نیمه شعبان به منزله زیارت امام زمان (ع)
                 دعای امام صادق (ع) در شب نیمه شعبان
                 دعای پیامبر (ص) در شب نیمه شعبان
                 صلوات شعبانیه در شب نیمه شعبان
                 دعای کمیل در شب نیمه شعبان
                 تسبیحات در شب نیمه شعبان
                 نماز مستحبی شب نیمه شعبان
                 دعای شب نیمه شعبان
                 دعا بین نمازهای شب در شب نیمه شعبان
                 دعای سجده پیامبر (ص) در شب نیمه شعبان
                 نماز جناب جعفر طیار در شب نیمه شعبان
                 نماز مستحبی چهار رکعتی در شب نیمه شعبان
                 نماز مستحبی صد رکعتی در شب نیمه شعبان
                 نماز حضرت سیدالشهداء در شب نیمه شعبان
                 نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه شعبان
 • اعمال روز نیمه شعبان

                 زیارت امام زمان (ع) در روز نیمه شعبان
 • اعمال مانده ماه شعبان

                فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان
                آداب جمعه آخر ماه شعبان
               دعای شب آخر شعبان و شب اول رمضان

فصل سوم: فضیلت و اعمال ماه رمضان

   بخش اول: اعمال مشترکه

 • قسم اول: اعمال هر شب و روز ماه رمضان

                 دعای اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام
                دعای یا علی یا عظیم ..
                دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ...
                دعای موسوم به حج در ماه رمضان
                تلاوت قرآن در ماه رمضان
                تهلیل در ماه رمضان
 • قسم دوم: اعمال شب های ماه رمضان

                زمانی که افطار کردن در آن مستحب است
                چیزهایی که افطار کردن با آن مستحب است
                دعاهای هنگام افطار
               فضیلت افطاری دادن در ماه رمضان
               تلاوت سوره قدر و دخان در هر شب ماه رمضان
               دعای هر شب ماه رمضان
               دعای حج در هر شب ماه رمضان
               دعای افتتاح در هر شب ماه رمضان
               دعای اللهم برحمتک فی الصالحین
               دعای اللهم انی اسالک ان تجعل فیما تقضی
               دعای اعوذ بجلال وجهک الکریم
               نماز مستحبی هر شب ماه رمضان
               تلاوت سوره فتح در نماز مستحبی در ماه رمضان
               نماز مستحبی هزار رکعتی در ماه رمضان
               دعای بعد از نوافل ماه رمضان
 • قسم سوم: اعمال سحرهای ماه رمضان

                فضیلت خوردن سحری در ماه رمضان
                تلاوت سوره قدر در سحر ماه رمضان
                دعای سحر
                دعای ابوحمزه ثمالی
                ذکر یا عدتی فی کربتی
                دعای ادریس
                دعای مختصر سحرهای ماه رمضان
                تسبیحات سحر ماه رمضان
                آداب نیت روزه در ماه رمضان
 • قسم چهارم: اعمال روزهای ماه رمضان

               دعای اللهم هذا شهر رمضان
               دعای اللهم انی اسالک ان تصلی علی محمد
               تسبیحات ده گانه هر روز ماه رمضان
               صلوات کبیر هر روز ماه رمضان
               دعای یا عدتی فی کربتی
               دعای اللهم انی ادعوک لهم
               دعای اللهم انی اسالک من فضلک
               دعای اللهم انی ادعوک کما
               دعای یا ذا الذی کان قبل کل شی
               دعای اللهم رب شهر رمضان
               ذکر سبحان الضار النافع
               صلوات فرستادن در ماه رمضان

   بخش دوم:اعمال مخصوصه ماه رمضان

 • اعمال شب اول رمضان

               استهلال ماه رمضان
               دعاهای استهلال ماه رمضان
               خلوت با همسر در شب اول رمضان
              غسل در شب اول رمضان
               زیارت امام حسین (ع) در شب اول رمضان
               نماز مستحبی هزار رکعتی
               نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول رمضان
               دعای اللهم ان هذا الشهر المبارک
               دعای امام جواد (ع) در شب اول رمضان
               دعای امام صادق (ع) در شب اول رمضان
               دعای چهل و چهارم صحیفه کامله
               دعای اللهم ان هذا شهر رمضان
               دعای مختصر پیامبر (ص) در شب اول رمضان
               دعای پیامبر (ص) در شب اول رمضان
               دعای جوشن کبیر در شب اول رمضان
               دعای حج در شب اول رمضان
               دعای امام صادق (ع) در وقت تلاوت قرآن در ماه رمضان
 • اعمال روز اول ماه رمضان

               غسل کردن در روز اول رمضان
               ریختن گلاب بر سر و صورت در روز اول رمضان
               نماز روز اول رمضان
               نماز مستحبی در روز اول رمضان
               دعای روز اول رمضان بعد از طلوع آفتاب
               دعای چهل و چهارم صحیفه در روز اول رمضان
               دعای اللهم انی اسالک باسمک الذی دان له
 • اعمال روز ششم رمضان

                نماز مستحبی به شکرانه بیعت با امام رضا (ع)
 • اعمال شب سیزدهم رمضان

               غسل کردن در شب سیزدهم رمضان
               نماز مستحبی چهار رکعتی در شب سیزدهم رمضان
               نماز مستحبی دو رکعتی در شب های بیض ماه رمضان
 • اعمال شب نیمه رمضان

               غسل کردن در شب نیمه رمضان
               زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه رمضان
               نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه رمضان
               نماز مستحبی صد رکعتی در شب نیمه رمضان
               نماز نزد مرقد امام حسین (ع) در شب نیمه رمضان
 • اعمال روز نیمه رمضان

               صدقه در روز پانزدهم رمضان
 • اعمال شب هفدهم رمضان

              آداب و فضایل شب هفدهم رمضان
              روایتی از پیامبر در شب هفدهم رمضان
 • اعمال شب های قدر (شب نوزدهم، بیست ویکم، بیست و سوم)

                 فضیلت شب قدر
               غسل کردن در شب های قدر
               نماز مستحبی دو رکعتی در شب های قدر
               دعای گشودن قرآن در شب های قدر
               دعای قرآن بر سر گرفتن در شب های قدر
               زیارت امام حسین (ع) در شب های قدر
               احیا در شب های قدر
               نماز مستحبی صد رکعتی در شب های قدر
              دعای اللهم انی امسیت لک عبدا...
              طلب حوائج و دعا برای والدین در شب های قدر
              ذکر و صلوات در شب های قدر
              خواندن دعای جوشن کبیر در شب های قدر
 • اعمال مخصوص شب نوزدهم

               استغفار در شب نوزدهم رمضان
               لعن کردن قاتل حضرت علی (ع) در شب نوزدهم رمضان
               دعای یا ذا الذی کان در شب نوزدهم رمضان
               دعای اللهم اجعل فیما تقضی در شب نوزدهم رمضان
 • اعمال شب های دهه آخر ماه رمضان

                استعاذه در هر شب دهه آخر رمضان
                دعای بعد از فرائض و نوافل در هر شب دهه آخر رمضان
                دعای هر شب دهه آخر رمضان
                دعای شب بیست و یکم
                دعای شب بیست و دوم
                دعای شب بیست و سوم
                دعای فرج در شب بیست و سوم رمضان
                دعای یا مدبر الامور در شب بیست و سوم رمضان
                دعای شب بیست و چهارم رمضان
                دعای شب بیست و پنجم رمضان
                دعای شب بیست و ششم رمضان
                دعای شب بیست و هفتم رمضان
                دعای شب بیست و هشتم رمضان
                دعای شب بیست و نهم رمضان
                دعای شب سی ام رمضان
 • اعمال مخصوص شب بیست و یکم

                آداب شب بیست و یکم رمضان
                دعای شب بیست و یکم به نقل از کفعمی
                اعمال امام باقر و صادق (ع) در شب بیست و یکم رمضان
                غسل و اعتکاف در دهه آخر رمضان
                صلوات فرستادن در شب بیست و یکم رمضان
 • اعمال روز بیست و یکم رمضان

                زیارت امام علی (ع) در روز بیست و یکم رمضان
 • اعمال مخصوص شب بیست و سوم رمضان

                فضیلت شب بیست و سوم رمضان
                تلاوت سوره هایی از قرآن در شب بیست و سوم رمضان
               خواندن دعای فرج در شب بیست و سوم رمضان
               دعای اللهم امدد لی فی عمری در شب بیست و سوم رمضان
               دعای اللهم اجعل فیما تقضی در شب بیست و سوم رمضان
               دعای یا باطنا فی ظهوره در شب بیست وسوم رمضان
               غسل کردن در شب بیست و سوم رمضان
               نماز مستحبی صد رکعتی در شب بیست و سوم رمضان
               احیای پیامبر در دهه آخر رمضان
                تلاوت قرآن در شب بیست و سوم رمضان
               خواندن دعاهای صحیفه کامله در شب بیست و سوم رمضان
 • اعمال روزهای قدر

                 فضیلت روزهای قدر
 • اعمال شب بیست و هفتم رمضان

               غسل کردن در شب بیست و هفتم رمضان
               دعای امام سجاد (ع) در شب بیست و هفتم رمضان
 • اعمال شب آخر ماه رمضان

               غسل کردن در شب آخر رمضان
               زیارت امام حسین (ع) در شب آخر رمضان
               تلاوت سوره انعام و کهف و یس در شب آخر رمضان
                استغفار در شب آخر رمضان
               دعای امام صادق (ع) در شب آخر ماه رمضان
               دعای یا مدبر الامور در شب آخر رمضان
               دعاهای وداع در شب آخر رمضان
                دعای پیامبر (ص) در وداع جمعه آخر ماه رمضان
                نماز مستحبی شب آخر ماه رمضان
 • اعمال روز سی ام رمضان

               دعای سید در روز آخر رمضان
               دعاهای ختم قرآن
               دعای اللهم انی اسالک اخبات المخبتین
 • نماز های شب های ماه رمضان

              نماز شب اول
              نماز شب دوم
              نماز شب سوم
              نماز شب چهارم
              نماز شب پنجم
              نماز شب ششم
              نماز شب هفتم
              نماز شب هشتم
              نماز شب نهم
              نماز شب دهم
              نماز شب یازدهم
              نماز شب دوازدهم
              نماز شب سیزدهم
              نماز شب چهاردهم
             نماز شب پانزدهم
             نماز شب شانزدهم
             نماز شب هفدهم
             نماز شب هجدهم
             نماز شب نوزدهم
             نماز شب بیستم تا بیست و چهارم
             نماز شب بیست و پنجم
            نماز شب بیست و ششم
            نماز شب بیست و هفتم
            نماز شب بیست و هشتم
             نماز شب بیست و نهم
             نماز شب سی ام
 • دعاهای روزهای ماه رمضان

            دعای روز اول
            دعای روز دوم
            دعای روز سوم
            دعای روز چهارم
            دعای روز پنجم
            دعای روز ششم
            دعای روز هفتم
            دعای روز هشتم
            دعای روز نهم
            دعای روز دهم
            دعای روز یازدهم
            دعای روز دوازدهم
            دعای روز سیزدهم
            دعای روز چهاردهم
            دعای روز پانزدهم
            دعای روز شانزدهم
            دعای روز هفدهم
            دعای روز هجدهم
            دعای روز نوزدهم
            دعای روز بیستم
            دعای روز بیست و یکم
            دعای روز بیست و دوم
            دعای روز بیست و سوم
            دعای روز بیست و چهارم
            دعای روز بیست و پنجم
            دعای روز بیست و ششم
            دعای روز بیست و هفتم
            دعای روز بیست و هشتم
            دعای روز بیست و نهم
            دعای روز سی ام

فصل چهارم: اعمال ماه شوال

 • اعمال شب اول شوال (شب عید فطر)

                غسل در شب عید فطر
                احیا در شب عید فطر
                تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال
                دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال
                 زیارت امام حسین (ع) در شب اول شوال
                دعای یا دائم الفضل در شب اول شوال
                نماز مستحبی ده رکعتی در شب اول شوال
                نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال
                دعای شب اول شوال (یا الله یا الله)
               نماز مستحبی چهارده رکعتی در شب اول شوال
               غسل دیگر در شب اول شوال
 • اعمال روز اول شوال (روز عید فطر)

               تکبیرات بعد از نماز در روز عید فطر
               دعای بعد از نماز صبح در روز عید فطر
               پرداخت زکات فطره
               غسل کردن در روز عید فطر
               آداب قبل از نماز عید فطر
               افطار کردن قبل از نماز عید فطر
               دعای قبل از نماز عید فطر
               نماز عید فطر
              دعای بعد از نماز عید فطر
              مکان نماز عید فطر
               زیارت امام حسین (ع) در روز عید فطر
               دعای ندبه در روز عید فطر

فصل پنجم: اعمال ماه ذی القعده

               نماز مستحبی روز یکشنبه ماه ذی القعده
               فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام
                فضیلت روزه روز بیست و پنجم ذی القعده
                نماز مستحبی در روز بیست و پنجم ذی القعده
                دعای روز بیست و پنجم ذی القعده
                زیارت امام رضا (ع) در روز بیست و پنجم ذی القعده

فصل ششم: اعمال ماه ذی الحجه

 • اعمال دهه اول ذی الحجه

               فضیلت دهه اول ذی الحجه
               روزه گرفتن در دهه اول ذی الحجه
               نماز مستحبی در دهه اول ذی الحجه
               دعای دهه اول ذی الحجه
                ادعیه جبرئیل در دهه اول ذی الحجه
                تهلیلات امام علی (ع) در دهه اول ذی الحجه
 • اعمال روز اول ذی الحجه

               فضیلت روزه روز اول ذی الحجه
               نماز حضرت زهرا (س) در روز اول ذی الحجه
               نماز مستحبی دو رکعتی در روز اول ذی الحجه
               دعای حسبی حسبی حسبی..
               روزه گرفتن در روز ترویه
               غسل کردن در روز ترویه
 • اعمال شب نهم ذی الحجه (شب عرفه)

               فضیلت شب عرفه
               دعای یا شاهد کل نجوی در شب عرفه
               تسبیحات عشر در شب عرفه
               دعای اللهم من تعبأ و تهیأ در شب عرفه
               زیارت امام حسین (ع) در شب عرفه
 • اعمال روز نهم ذی الحجه (روز عرفه)

                فضیلت روز عرفه
                غسل کردن در روز عرفه
                زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه
                نماز روز عرفه
                روزه گرفتن در روز عرفه
               نماز روز عرفه هنگام زوال آفتاب
                نماز امام علی (ع) در روز عرفه
                تسبیحات پیامبر (ص) در روز عرفه
                صلوات روز عرفه
                دعای ام داود در روز عرفه
                تسبیح مفصل در روز عرفه
                دعای اللهم من تعبأ و تهیأ در روز عرفه
                دعای امام سجاد (ع) در روز عرفه
                دعای چهل و هفتم صحیفه در روز عرفه
                دعای امام حسین (ع) در روز عرفه
                زیارت جامعه در روز عرفه
                دعای آخر روز عرفه
                دعای عشرات در روز عرفه
 • اعمال شب دهم (شب عید قربان)

               احیا در شب دهم ذی الحجه
                زیارت امام حسین (ع) در شب عید قربان
               دعای یا دائم الفضل علی البریه در شب عید قربان
 • اعمال روز دهم (روز عید قربان)

               غسل کردن در روز عید قربان
               نماز عید قربان
                دعاهای روز عید قربان
               دعای ندبه در روز عید قربان
               قربانی کردن در روز عید قربان
                تکبیرات منی در روز عید قربان
                نماز مستحبی در شب عید غدیر
 • اعمال روز هجدهم ذی الحجه (روز عید غدیر)

                فضیلت روز عید غدیر
                فضیلت روزه گرفتن در روز عید غدیر
                غسل روز عید غدیر
                زیارت امام علی (ع) در روز عید غدیر
                تعویذ پیامبر (ص) در روز عید غدیر
                نماز و دعای روز عید غدیر
                نماز مستحبی در روز عید غدیر
                دعا بعد از نماز مستحبی روز عید غدیر
                دعای ندبه در روز عید غدیر
                دعای اللهم انی اسالک بحق محمد
               دعای تهنیت در عید غدیر
               دعای دیگر تهنیت در عید غدیر
               حمد بر ولایت در عید غدیر
               آداب عید غدیر
               دعای عقد اخوت در روز عید غدیر
 • اعمال روز بیست و چهارم ذی الحجه ( روز مباهله)

                 فضیلت روز مباهله
                غسل کردن در روز مباهله
                روزه گرفتن در روز مباهله
                نماز روز مباهله
                دعای روز مباهله
                دعای روز مباهله به نقل از شیخ طوسی
                صدقه در روز مباهله
               زیارت امام علی (ع) در روز مباهله
                 زیارت جامعه در روز مباهله
 • اعمال روز بیست و پنجم ذی الحجه

               روزه گرفتن به سبب نزول سوره هل اتی
 • اعمال روز آخر ذی الحجه

               نماز روز آخر ماه ذی الحجه
               دعای بعد از نماز روز آخر ذی الحجه

فصل هفتم: اعمال ماه محرم

 • اعمال شب اول محرم

               آداب ماه محرم
                نمازهای مستحبی شب اول محرم
               دعای سید بن طاووس در استهلال ماه محرم
               احیا در شب اول محرم
 • اعمال روز اول محرم

              فضیلت روزه روز اول محرم
              نماز پیامبر (ص) در روز اول محرم
            روزه در ماه محرم
 • اعمال روز سوم محرم
               فضیلت روزه روز سوم محرم
               نماز مستحبی صد رکعتی شب عاشورا
               نماز مستحبی چهار رکعتی شب عاشورا
               نماز امام علی (ع) در شب عاشورا
              فضیلت احیا در شب عاشورا
               فضیلت زیارت امام حسین (ع) در شب عاشورا
 • اعمال روز دهم محرم ( روز عاشورا)

               آداب روز عاشورا
               تلاوت سوره اخلاص در روز عاشورا
               دعای عشرات در روز عاشورا
              نماز روز عاشورا
               امساک بدون قصد روزه در عاشورا
               کراهت روزه در روزهای نهم و دهم محرم
               ترک کارهای دنیوی در روز عاشورا
               لعن فرستادن بر قاتل امام حسین (ع)
               وجوه تبرک بنی امیه به روز عاشورا
               زیارت وارث در روز عاشورا

فصل هشتم: اعمال ماه صفر

             دعای هر روز ماه صفر
            دعای سید بن طاوس در استهلال ماه صفر
              نماز مستحبی در روز سوم ماه صفر
               زیارت امام حسین (ع) در روز اربعین

فصل نهم: اعمال ماه ربیع الاول

               روزه گرفتن در روز اول ربیع الاول
               زیارت پیامبر (ص) و امام علی (ع) در روز اول ربیع الاول
               دعای روز اول ربیع الاول
 • اعمال روز هشتم ربیع الاول

               زیارت امام عسکری و امام زمان (ع) در روز هشتم ربیع الاول
 • اعمال روز نهم ربیع الاول

               انفاق در روز نهم ربیع الاول
               اطعام مومنان و شادمانی در روز نهم ربیع الاول
 • اعمال روز دوازدهم ربیع الاول

               نماز مستحبی در روز دوازدهم ربیع الاول
               غسل کردن در روز هفدهم ربیع الاول
               روزه گرفتن در روز هفدهم ربیع الاول
               زیارت پیامبر (ص) در روز هفدهم ربیع الاول
               زیارت امام علی (ع) در روز هفدهم ربیع الاول
               نماز مستحبی در روز هفدهم ربیع الاول
               صدقه دادن و شادمانی در روز هفدهم ربیع الاول

فصل دهم: اعمال ماه ربیع الثانی، جمادی الاولی و جمادی الآخره

   اعمال ماه ربیع الثانی

 • اعمال اول ربیع الثانی

              دعای سید بن طاوس در روز اول ربیع الثانی
 • اعمال دهم ربیع الثانی

              روزه گرفتن در روز دهم ربیع الثانی

   اعمال ماه جمادی الاولی

 • اعمال روز اول جمادی الاول

               دعای سید بن طاوس در روز اول جمادی الاول
 • اعمال روز سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم جمادی الاولی

               زیارت حضرت زهرا (س) در این سه روز
               زیارت امام علی و امام سجاد (علیهما السلام) در روز پانزدهم جمادی الاولی

   اعمال ماه جمادی الاخره

                 نماز مستحبی در ماه جمادی الاخر
 • اعمال روز اول جمادی الاخره

                دعای سید بن طاوس در روز اول جمادی الاخر
 • اعمال روز سوم جمادی الاخره

                زیارت حضرت زهرا (س) در سوم جمادی الاخر
                نماز و زیارت حضرت زهرا (س) در سوم جمادی الاخر
 • اعمال روز بیستم جمادی الاخره

               روزه گرفتن در روز بیستم جمادی الآخر
               خیرات و صدقات در روز بیستم جمادی الآخر
               زیارت حضرت زهرا (س) در بیستم جمادی الآخر

فصل یازدهم: اعمال هر ماه نو، اعمال عید نوروز و اعمال ماه های رومی

   اعمال هر ماه نو

   اعمال عید نوروز

   اعمال ماه های رومی

افزودن دیدگاه جدید