منوی اصلی

نحوست ماه صفر

نحوست ماه صفر

معروف است كه ماه صفر بخصوص چهار شنبه آخر آن نحس مى ‏باشد كه در اين مورد روايتى نداريم. شايد اين نحوست بخاطر رحلت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در اين ماه و نيز اين سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باشد كه فرموده ‏اند: «كسى كه مرا به تمام شدن ماه صفر مژده بدهد، او را به بهشت بشارت مى‏ دهم» كه باين ترتيب مى ‏توان اين مطلب را ثابت كرد. و هنگامى كه نحوست اين ماه ثابت گرديد بايد به انجام اعمال مناسب در آن پرداخته، آن را از مراسم بزرگ مصيبت دانسته و با خداى بزرگ در مورد نبودن آن حضرت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و از دست دادن سعادتهاى زمان حضور او و گمراهى مردم بعد از وفاتش مناجات نموده و از سركشى منافقين و ستم ستمكاران و پليدى دشمنان براى او بگويد. 
 

 

افزودن دیدگاه جدید