منوی اصلی

غسل کردن در شب نوزدهم رمضان

غسل کردن در شب نوزدهم رمضان

الجزء الأول؛ أبواب أحكام شهر رمضان؛ الباب الثالث و العشرون فيما نذكره من زيادات و دعوات و صلوات في الليلة التاسعة عشر منه و يومها
جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و سوم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز نوزدهم ماه:
و فيها يستحب الغسل‏ على مقتضى الروايات [الرواية] التي تضمنت أن كل ليلة مفردة من جميع الشهر يستحب الغسل
براساس روايتى كه مى‌گويد: «در هر شب فرد ماه رمضان غسل مستحب است.» غسل شب نوزدهم نيز مستحب است (اولین عمل در این شب است و به صورت موکد به آن اشاره شده است)

افزودن دیدگاه جدید