منوی اصلی

زیارت اموات در روز جمعه

زیارت اموات در روز جمعه

اعمال روز جمعه؛ به زيارت گذشتگان به ويژه پدر و مادر يا يكى از ايشان برود، كه اين عمل ثواب بسيار دارد. از امام باقر عليه السّلام‏ روايت شده: مردگان را در روز جمعه زيارت كنيد، زيرا مى‏ دانند چه كسى به زيارت ايشان رفته است و از اين ‏رو شاد مى‏ شوند.

افزودن دیدگاه جدید