منوی اصلی

دعای سید بن طاوس در روز اول ماه ربیع الثانی (مفاتیح الجنان)

دعای سید بن طاوس در روز اول ماه ربیع الثانی (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الثانی؛ سید بن طاوس برای روز اوّلِ  ماه ربیع الثانی، دعایی نقل فرموده است.

متن دعای سید بن طاووس در روز اول ربیع الثانی

افزودن دیدگاه جدید