منوی اصلی

گفتن ذکر یا ذالجلال و الاکرام

گفتن ذکر یا ذالجلال و الاکرام

امام صادق علیه السلام برای عید نوروز اعمالی را برشمرده اند؛ یکی از آنها گفتن این ذکر بعد از نماز است؛

و بسیار بگو:

یَا ذَالجَلالِ وَ الاِکرَام

ای صاحب جلالت و بزرگواری

افزودن دیدگاه جدید