منوی اصلی

نماز مستحبی در شب های بیض ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

نماز مستحبی در شب های بیض ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان:

شب سیزدهم اول لیالی بیض است و کیفیت نماز امشب و دو شب بعد(یعنی شب چهاردهم و پانزدهم)، در اعمال ماه رجب گذشت.

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان

افزودن دیدگاه جدید