منوی اصلی

دعای بین نمازهای شب در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

دعای بین نمازهای شب در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نيمه شعبان؛ شب بسيار مباركى است، اين شب چند عمل دارد: دوازدهم بخواند بعد از هر دو رکعت از نماز شب و شفع و بعد از دعاهای وِتر، دعاهایی را که شیخ و سید نقل کرده اند.

دعای بین نمازهای شب در شب نیمه شعبان

افزودن دیدگاه جدید