منوی اصلی

آداب سخن گفتن در مشاهد ائمه (ع)

آداب سخن گفتن در مشاهد ائمه (ع)

آداب زیارت؛ بيست‏ و يكم: ترك كردن سخنان ناشايست و كلمات لغو و بيهوده و دورى جستن از صحبت هاى دنيايى كه هميشه در هرجا مذموم‏ و قبيح و مانع رزق وموجب قساوت قلب است، به خصوص در اين بارگاه هاى مطهر،و قبه‏ هاى بلندپايه، كه خدا در سوره‏ «نور» از بزرگى و جلالت آنها خبر مى‏ دهد، آنجا كه مى‏ فرمايد: فى بيوت اذن اللّه ان ترفع[1] تا آخر آيه. بيست‏ و دوم: بلند نكردن‏ صداى خود در وقت زيارت، چنان‏كه در هدية الزائرين ذكر كردم.


[1] ) سوره النور، آیه 36.

افزودن دیدگاه جدید