منوی اصلی

فضیلت زیارت امام کاظم و امام جواد (ع) (مفاتیح الجنان)

فضیلت زیارت امام کاظم و امام جواد (ع) (مفاتیح الجنان)

فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت زيارت كاظمين عليهما السلام؛ بدان كه از براى زيارت اين دو امام معصوم عليهما السلام فضل بسيارى ذكر شده و در اخبار كثيره وارد شده كه زيارت امام موسى عليه السلام مثل زيارت حضرت رسول صلى الله عليه و آله است و در روايتى است كه هر كه او را زيارت كند مثل آن است كه زيارت كرده باشد حضرت رسول صلى الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام را و در روايت ديگر مثل آن است كه امام حسين عليه السلام را زيارت كرده باشد و در حديث ديگر هر كه او را زيارت كند بهشت از براى او است و شيخ جليل محمد بن شهرآشوب در مناقب از تاريخ بغداد نقل كرده كه خطيب مؤلف آن كتاب به سند خود از على بن خلال نقل نموده كه گفت هيچ امر دشوارى مرا روى نداد كه بعد از آن بروم به نزد قبر حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام و متوسل به آن جناب شوم مگر آنكه خدا آن را از براى من آسان كرد و نيز گفته كه ديده شد در بغداد زنى كه مى‏ دويد پس به او گفتند كه به كجا مى‏ روى گفت بسوى قبر موسى بن جعفر عليهما السلام كه دعا كنم براى پسرم كه او را حبس كرده‏ اند مردى حنبلى مذهب در آنجا حاضر بود استهزا كرد به آن زن و گفت پسرت در زندان مرد آن زن گفت خداوندا از تو سؤال مى‏ كنم به حق آن كسى كه او را در زندان شهيد كردند كه مرادش همان حضرت است كه قدرت خود را به من بنمايى ناگاه پسر آن زن را رها كردند و پسر آن مرد حنبلى را كه استهزا كرده بود به جنايت او گرفتند و شيخ صدوق از ابراهيم بن عقبه روايت كرده كه گفت نوشتم به خدمت امام على نقى عليه السلام و در نامه سؤال كرده بودم از زيارت ابى عبد الله عليه السلام و از زيارت امام موسى و امام محمد تقى عليه السلام يعنى آنكه كدام يك از اين دو زيارت بهتر است پس حضرت در جواب مرقوم فرموده بودند ابو عبد الله عليه السلام مقدم است و زيارت اين دو معصوم جامع‏تر و ثوابش بزرگتر است

افزودن دیدگاه جدید