منوی اصلی

فضیلت تعقیب نماز صبح

فضیلت تعقیب نماز صبح

رساله باقیات الصالحات در آخر کتاب مفاتیح الجنان، باب اول: اعمال شب و روز، فصل اول: اعمال متعلق به مابین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛

تعقیبات مخصوص نماز صبح که بعد از نماز صبح خوانده می شود؛ تعقیب نماز صبح زیادتر از سایر نمازها است و احادیث در فضیلت خصوص این تعقیب بسیار است از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقول است که ذکر خدا بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب کاملتر است در تحصیل روزى از سفر کردن در زمین و از حضرت رسول صلى الله علیه و آله منقول است که هر که از طلوع صبح تا طلوع آفتاب در مصلاى خود قرار گیرد و به تعقیب مشغول باشد خدا او را از آتش دوزخ مستور گرداند و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقولست که شیطان لشکر روز را از طلوع صبح تا طلوع آفتاب پهن مى کند و لشکر شب را از غروب آفتاب تا ذهاب حمره مغربى پس خدا را در این دو ساعت بسیار یاد کنید که در این دو ساعت شیطان آدمى را از ذکر خدا غافل مى سازد و به سند صحیح منقولست که حضرت امام رضا علیه السلام در خراسان چون نماز صبح مى کردند تا طلوع آفتاب در مصلاى خود مى نشستند و مشغول تعقیب بودند پس خریطه براى آن حضرت مى آوردند که مسواکها در آن بود و به یک یک از آنها مسواک مى کردند پس ‍ اندک کُندر مى خوائیدند پس قرآن مجید را برمى گرفتند و تلاوت مى کردند و از حضرت رسول صلى الله علیه و آله منقول است که هر که از طلوع صبح تا طلوع آفتاب مشغول تعقیب باشد ثواب حجّ براى او نوشته مى شود و در حدیث قدسى وارد شده است که حق تعالى مى فرماید اى فرزند آدم یاد کن مرا بعد از صبح یک ساعت و بعد از عصر یک ساعت تا کفایت کنم جمیع مهمّات تو را.

افزودن دیدگاه جدید