منوی اصلی

آداب نماز ظهر

آداب نماز ظهر

رساله باقیات الصالحات در آخر کتاب مفاتیح الجنان، باب اول: اعمال شب و روز، فصل دوم: مختصری از اعمال متعلق به مابین طلوع آفتاب و غروب آن؛ در ابتدا، آداب نماز ظهر را بیان می کنیم:

در زمانى كه آفتاب طلوع مى‏ كند، دعاهايى را كه «ان شاء الله تعالى» در فصل پنجم خواهد آمد مى ‏خوانى. سزاوار است در ابتداى روز صدقه‏ بدهى، هر چند مقدار كمى باشد، و پيش از فرا رسيدن ظهر براى نماز ظهر آماده شوى،و خواب قيلوله را مقدّم بدارى، و خواب قيلوله براى عبادت‏ شب و روزۀ روز كمك خوبى است، و نيز سعى كن از خواب قيلوله براى ظهر بيدار شوى، بعد وضو مى ‏گيرى و به جانب مسجد مي روى، و نماز تحيّت ‏مسجد را بجاى مى ‏آورى و اگر وقت نماز نرسيده بود منتظر دخول وقت مي شوى، و مستحبّ است نماز در اول وقت خوانده شود.

دعاهای فصل پنجم: ادعیه صباح و مساء:

ادعیه وقت طلوع و غروب آفتاب

دعا برای ایمنی از شر حیوانات درنده و بلاها

صلوات هر صبح و شام

افزودن دیدگاه جدید