منوی اصلی

روزه گرفتن در روز اول شعبان (زاد المعاد)

روزه گرفتن در روز اول شعبان (زاد المعاد)

به سندهاى معتبر منقول است از حضرت صادق عليه السّلام كه «هركه روز اوّل ماه شعبان را روزه دارد، بهشت او را واجب گردد، البته».

افزودن دیدگاه جدید