منوی اصلی

غسل کردن در شب نیمه شعبان (زاد المعاد)

غسل کردن در شب نیمه شعبان (زاد المعاد)

و غسل در شب نیمه شعبان سنّت است و از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه روزه بداريد ماه شعبان را و در شب نيمۀ آن غسل كنيد كه باعث تخفيف گناهان شما باشد و رحمت الهى شما را دريابد.

افزودن دیدگاه جدید