منوی اصلی

نماز مستحبی روز اول هر ماه (زاد المعاد)

نماز مستحبی روز اول هر ماه (زاد المعاد)

و به سند معتبر از حضرت امام محمّد تقى منقول است كه هركه در اوّل هرماه دو ركعت نماز بگذارد و در ركعت اوّل بعد از حمد سى مرتبه قل هو اللّه احد و در ركعت دوم بعد از حمد سى مرتبه سورۀ انا انزلناه بخواند و بعد از نماز تصدّقى كند به آنچه ميسّر شود، سلامتى آن ماه را خريده است[1]


[1] ) بحار الأنوار: ج 94، ص 353.
 

افزودن دیدگاه جدید