منوی اصلی

غسل در ماه رمضان (زاد المعاد)

غسل در ماه رمضان (زاد المعاد)

و در شب‌هاى طاق ماه مبارك رمضان غسل سنّت است خصوصا در شب اوّل و پانزدهم و هفدهم و نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوّم در دهه‌ى آخر در شب‌هاى جفت نيز غسل سنّت است خصوصا شب آخر و در روايتى وارد شده است كه در جميع ماه در هرشب غسل مستحب است.

افزودن دیدگاه جدید