منوی اصلی

برگزاری کارگاه آموزشی با نگاهی دیگر با حضور دکتر سید رضا طباطبائی

برگزاری کارگاه آموزشی با نگاهی دیگر با حضور دکتر سید رضا طباطبائی

موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (علهیم السلام) در نظر دارد به منظور  آشنایی شهروندان با مفاهیم :مفهوم سبک زندگی،سلامت فکر و اعتدال در رفتار،بازنگری چهارچوب ها و قوانین فردی،خود آگاهی و کمال انسان،عقل کاربردی و تفکر برتر،منشاء اصلی نگرانی ها و اضطراب ها،آرامش واقعی و تغییرات پایدار؛کارگاهی را با حضور دکتر سیدرضا طباطبائی(دکترای روانشناسی تربیتی) برگزار می  کند.
این کارگاه روزهای چهارشنبه 29و پنج شنبه  30مردادماه 1393 با حضور دکتر سید رضا طباطبائی  در سالن اجتماعات موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (علیهم السلام) برگزار شد.

گالری: 

افزودن دیدگاه جدید