منوی اصلی

حجت الاسلام هاشمی نژاد: روضه کاروان اسرای کربلا در شام

حجت الاسلام هاشمی نژاد: روضه کاروان اسرای کربلا در شام

 

 

 

 

متن روضه

به زین العابدین علیه السلام گفتند: به شما کجا بیشتر از همه جا سخت گذشت؟ سه بار فرمودند: الشام، الشام، الشام؛ آقا کربلا پدرتان را کشتند چطور می فرمایید شام؟
فرمودند: در شام مصیبتی بود که جای دیگر نبود، در شام ما را بردند به بازار برده فروشان به عنوان غلام و کنیز بفروشند؛
فرمود: در شام ما را بردند در مجلس لهو و لعب، در شام ما را بردند به محله یهودی ها و گفتند: اینها بچه های علی هستند، همان علی که اجدادشان را می کشت، آقا فرمود: یهودی ها سنگ و چوب برداشتند...
فرمودند: در شام از بالای ساختمان آتش بر سرمان ریختند...
وقتی عمه سادات را وارد شام کردند، از چهار طرف زینب را می زدند... فرمودند: در شام ما را آوردند کنار خرابه جا دادند، خرابه کنار خیابان شلوغ بود، مردم رد می شدند و با انگشت ما را اشاره می دادند.
یک روز در بازار قصاب ها رد می شد دید گوسفندی را قصاب می خواهد ذبح کند، آقا شروع کرد به گریه کردن ، رفت جلو و فرمود: آبش دادی یا نه؟ گفت:آقا تا آبش ندهیم نمی کشیم،
فرمود: اما بابای من را در کربلا آب ندادند .... حسین
 

مطالب مرتبط

افزودن دیدگاه جدید