منوی اصلی

یه وقتایی لجباز می شم (کلیپ)

یه وقتایی لجباز می شم (کلیپ)

گاهی ممکن است رفتارهایی از کودک شما سر بزند، مثل لگد زدن، گاز گرفتن و یا تف کردن که هیچ کدوم کار خوبی نیست؛ این رفتارها را کودکان معمولا برای لجبازی و یا به دست آوردن چیزی، انجام می دهند.
مهم این است که شما قبل از اینکه این کارها، همیشگی شوند چاره اندیشی کنید. شما باید از اول واکنشی انجام بدهید که او متوجه کار اشتباه خود بشود و ناراحتی خود را بروز دهید.
نه عصبانی بشید و نه عصبانیش کنید.
شما باید بهش بگید که اگر اون کار بد را انجام داد چگونه تنبیه می شود.
طفل وقتی فهمید که در قبال اون کار تنبیه می شود، زشتی اون را درک می کند.
 
نماهنگ تصویری "یه وقتایی لجباز می شم" با گویندگی خانم نشیبا
زمان: 244 ثانیه (04:04)

افزودن دیدگاه جدید