منوی اصلی

فیلم کوتاه: خلوت با شیطان (با موضوع وسوسه شیطانی)

فیلم کوتاه: خلوت با شیطان (با موضوع وسوسه شیطانی)

فیلم کوتاه بر اساس فرمایش امام صادق علیه السلام:

إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ

(بیشترین اهتمام شیطان به انسان هنگامی است که تنها (و در خلوت) باشد)

کاری از: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث

فیلم کوتاه از بر اساس فرمایش امام صادق علیه السلام، که می فرمایند: إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ؛
بیشترین اهتمام شیطان به انسان هنگامی است که تنها (و در خلوت) باشد.
زمان: 111 ثانیه (01:51)

افزودن دیدگاه جدید