منوی اصلی

خطبه غدیر: متن، ترجمه، صوت، پاورپوینت، کتاب،...

خطبه غدیر: متن، ترجمه، صوت، پاورپوینت، کتاب،...

 

 

 

 

خطبه  غدیر - خطبة النبي محمد (ص) في يوم الغدير
خطبه غدیر خم   

خطبه غدیر، سخنرانی پیامبر (ص) در حجة الوداع و در محل غدیر خم است که در جمع بیش از 120 هزار نفر ایراد شده است. در این خطبه که به فرمان خداوند متعال ایراد شد، پیامبر(ص) با بیان اجمالی از مباحث اعتقادی، اجتماعی و احکام اسلامی، علی(ع) را به عنوان جانشین معرفی و به مردم فرمان دادند تا با لقب امیرالمؤمنین با ایشان بیعت کنند. در پایان مراسم آیه «الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی» در شأن این مناسبت نازل شد. در آن روز پیامبر(ص) به همگان دستوردادند که پیام ایشان را به کسانی که غائب بودند و همچنین همه والدین به فرزندان خود تا روز قیامت برسانند.

متن عربی  خطبه غدیر       
ترجمه فارسی خطبه غدیر    
پاورپوینت خطبه غدیر خم  محل کنونی غدیر خم کجاست؟
  خطبه غدیر با نوای مداحان مشهور  
14 سید مهدی میرداماد دانلود
15 صوت متن خطبه ی غدیر در یازده بخش   دانلود
16 صوت  ترجمه خطبه ی غدیر  دانلود
17 مهدی صدقی دانلود
18 الشيخ شبر معلة دانلود

متن خطابه غدیر
متن خطبه غدیر به زیان عربی متن خطبه غدیر به زیان فارسی
متن خطبه غدیر به زیان انگلیسی متن خطبه غدیر به زیان فرانسوی
متن خطبه غدیر به زیان اسپانیایی متن خطبه غدیر به زیان آلمالنی
کتاب خطابه غدیر

        کتاب خطابه غدیر             ترجمه: محمد باقرانصاری 

دانلود کتاب        کتاب برکرانه غدیر             نویسنده: حسین ژولیده 

دانلود کتاب        کتاب خطبه ی غدیر              نویسنده: سازمان اوقاف 

دانلود کتاب


       کتاب آخرین پیام از آخرین پیامبر

دانلود کتاب        کتاب برکرانه غدیر           نویسنده: حسین ژولیده 

دانلود کتاب        کتاب خلعت غدیر             ترجمه: سازمان اوقاف 

دانلود کتاب        کتاب غدیر درس زندگی      نویسنده : رضا اخوی 

دانلود کتاب
        کتاب 15روز با غدیر             ترجمه: محمد صدری 

دانلود کتاب

دانلود مجموعه کامل آداب و اعمال روز عید غدیر

گالری: 
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی
متن کامل خطبه غدیر همراه با ترجمه فارسی و دانلود فایل صوتی

افزودن دیدگاه جدید