منوی اصلی

فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله: کعبه، خانه آزاد

فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله: کعبه، خانه آزاد

از جمله بتان مشرکان «لات» و «منات» و «عزی» بود که آنها را دختران خدا می دانستند. به همین جهت نسبت به آنها توجه مخصوصی داشتند. 

«لات» خدای آفتاب و از سنگی سفید بود و معبد آن در طائف واقع در دوازده فرسخی مکه بود. منات سنگی سیاه و خدای سرنوشت و مرگ بود، و معبد آن در محلی به نام «قدید» میان مکه و مدینه نزدیک بحر احمر قرار داشت. «عزی» خدای زهره و معبدش در «وادی نخله» بین طائف و مکه بود. این خدایان اختصاص به قریش نداشتند، بلکه مورد پرستش همه قبایل بودند، ولی قریش در بزرگداشت آنها اهتمام خاصی داشت. این احترام به خصوص نسبت به عزی بیشتر بود. در مقابل بت عزی بود که قربانی انسان انجام می گرفت.

«هبل» نخستین بت عرب از عقیق سرخ و به شکل انسان بود. دست راستش شکسته بود، و قریش دست دیگری از طلا برایش ساخته بودند! این بت را قریش در درون کعبه جا داده، و سخت به وی دل بسته بودند.

 


کلیپ تصویری "کعبه، خانه آزاد" برشی از فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله

زمان: 241 ثانیه (04:01)

دانلود: 

افزودن دیدگاه جدید