منوی اصلی

برش هایی از سریال مریم مقدس سلام الله (کلیپ)

برش هایی از سریال مریم مقدس سلام الله (کلیپ)

 

 

برش هایی از سریال مریم مقدس سلام الله

مریم مقدس (سلام الله): طعام بهشتی برای حضرت مریم سلام الله

زمان: 220 ثانیه (03:40)

مریم مقدس (سلام الله): دعای حضرت مریم برای شفای دخترک بیمار

زمان: 306 ثانیه (05:06)

مریم مقدس (سلام الله): ملاقات جبرئیل و حضرت مریم

زمان: 139 ثانیه (02:19)

مریم مقدس (سلام الله): مسیح علیه السلام متولد شد

زمان: 232 ثانیه (03:52)

مریم مقدس (سلام الله): برگشت به اورشلیم

زمان: 187 ثانیه (03:07)

مریم مقدس (سلام الله): سخن گفتن حضرت عیسی (ع)

زمان: 462 ثانیه (07:42)

 

افزودن دیدگاه جدید