منوی اصلی

کلیپ تصویری ماه رمضان: صلح امام حسن علیه السلام - شهید مطهری (+ متن)

کلیپ تصویری ماه رمضان: صلح امام حسن علیه السلام - شهید مطهری (+ متن)

شهید مطهری در کتاب "سیری در سیره ائمّه اطهار(علیهم السلام)، ص 106 ـ 108"

درباره صلح امام حسن علیه السلام می گوید:

شما بعد فرمودید که: معاویه را مردم در زمان حضرت امیر شناخته بودند. اتّفاقا قضیّه این طور است که: مردم معاویه را بد آدمی شناخته بودند و خوب حاکمی، ... آنهایی که معاویه را شناخته بودند، به این صورت شناخته بودند که درست است که آدم بدی است امّا حاکم خوبی است، اگر او حاکم شود، هیچ فرقی میان مردم کوفه و غیر کوفه نخواهد گذاشت. مخصوصا معروف شده بود به حلم و بردباری.

معاویه معروف بود به حلم سیاسی. مردم می رفتند به او فحش می دادند، می خندید و در آخر پول می داد و آنها را جلب می کرد. می گفتند: برای حکومت بهتر از این، دیگر نمی شود پیدا کرد؛ حالا آدم بدی است، آدم بدی باشد.هرگز معاویه به عنوان یک حاکم جائر شناخته نشده بود، به عنوان یک مرد جاه طلب شناخته شده بود نه بیش از آن. معاویه را واقعا دوران صلح امام حسن شناساند، از نظر این که چگونه حاکمی است.

 


برشی از فیلم "تنهاترین سردار" به همراه سخنرانی استاد مطهری

زمان: 491 ثانیه (08:11)

افزودن دیدگاه جدید