منوی اصلی

عکس نوشته: آزادی در پرواز است نه در انتخاب قفس

عکس نوشته: آزادی در پرواز است نه در انتخاب قفس

 

 

 

 

آزادی در پرواز است نه در انتخاب قفس َ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي‏ كانَتْ عَلَيْهِم و آن پیامبر (حضرت محمد (ص))  بار گرانشان را از دوششان برمى‏ دارد و بند  و  زنجيرهایشان را مى ‏گشايد سوره اعراف آیه 157 پیغمبران آمده اند كه آزادی معنوی بشر را حفظ كنند، یعنی نگذارند شرافت انسان، انسانیت انسان، عقل و وجدان انسان، اسیر شهوت یا خشم یا منفعت طلبی انسان بشود. این معنی آزادی معنوی است ( شهید مطهری، کتاب آزادی معنوی)عکس نوشته قرآنی با عنوان آزادی در پرواز است نه در انتخاب قفس بر اساس سوره اعراف آیه 157

آزادی در پرواز است نه در انتخاب قفس
َ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي‏ كانَتْ عَلَيْهِم
و آن پیامبر (حضرت محمد (ص))  بار گرانشان را از دوششان برمى‏ دارد و بند  و  زنجيرهایشان را مى ‏گشايد
سوره اعراف آیه 157
پیغمبران آمده اند كه آزادی معنوی بشر را حفظ كنند، یعنی نگذارند شرافت انسان، انسانیت انسان
عقل و وجدان انسان، اسیر شهوت یا خشم یا منفعت طلبی انسان بشود. این معنی آزادی معنوی است
( شهید مطهری، کتاب آزادی معنوی)

 

گالری: 
عکس نوشته قرآنی با عنوان آزادی در پرواز است نه در انتخاب قفس بر اساس سوره اعراف آیه 157

افزودن دیدگاه جدید