منوی اصلی

تقويم و مناسبتهای ماه شوال

تقويم و مناسبتهای ماه شوال

 

 

 

 

تقويم و مناسبتهاي ماه شوال

تقويم و مناسبتهاي ماه شوال

شوال، شَوّال المُکَرَّم یا شوّال المکرّمة دهمین ماه از ماه‌های قمری در گاه‌شماری اسلامی است. اولین روز این ماه عید فطر می باشد. شوال به معنای "بار برداشتن به قصد رفتن به جایی" است. از آنجا که در هنگام نام‌گذاری ماه‌های عربی، این ماه در فصل سیر و شکار رفتن عرب‌ها قرار گرفت، "شوال" نام‌گذاری شد.
روز وقايع

1 شوال

عید فطر
جنگ قرقرة الکدر (سال ۲ هجری قمری)
درگذشت عمرو بن عاص (سال ۴۱ هجری قمری)
ولادت آیت الله سید محمد مهدی بحرالعلوم (سال ۱۱۵۵ هجری قمری)
آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار (سال ۱۲۱۲ هجری قمری)
ولادت آیت الله سید محسن حکیم (۹ خرداد ۱۲۶۸ش) (سال ۱۳۰۶ هجری قمری)
درگذشت سید محمد باقر موسوی همدانی (۷ دی ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ هجری قمری)
درگذشت آیت الله سید محمد شیرازی (۲۶ آذر ۱۳۸۰ش) (سال ۱۴۲۲ هجری قمری)
2 شوال
ازدواج پیامبر اسلام(ص) با عایشه (۱۳ بعثت) 
تصرف شهر آمل مرکز حکومت سادات علوی به دست سپاهیان امیر تیمور گورکانی (سال ۷۹۵ هجری قمری)
3 شوال
درگذشت متوکل عباسی ( سال ۲۴۷ هجري قمري)
درگذشت محمد رضا قمشه ای (۱۲ خرداد ۱۲۶۸ش) ( سال ۱۳۰۶ هجري قمري)
درگذشت آقا رضا تبریزی (۲۸ اسفند ۱۲۷۴ش) ( سال ۱۳۱۳ هجري قمري)
درگذشت سید محمد حسین شهرستانی (۶ اسفند ۱۲۷۵ش) ( سال ۱۳۱۵ هجري قمري)
درگذشت ذبیح الله ذبیحی قوچانی (۲۵ اسفند ۱۳۷۲ش) ( سال ۱۴۱۴ هجري قمري)
4 شوال
ولادت سید محمد دلداری (سال ۱۲۶۰ هجری قمری)
درگذشت سید عبدالحسین لاری (۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۳ش) (سال ۱۳۴۲ هجری قمری)
درگذشت میرزا رضا کلباسی(۲۹ بهمن ۱۳۴۲ش) (سال ۱۳۸۳ هجری قمری)
5 شوال
حرکت به سوی جنگ صفین (سال ۳۷ هجری قمری)
ورود مسلم بن عقیل به کوفه (سال ۶۰ هجری قمری)
درگذشت سید جمال الدین اسدآبادی (۱۹ اسفند ۱۲۷۵ش) (سال ۱۳۱۴ هجری قمری)
6 شوال توقیع امام زمان(عج) برای حسین بن روح  (سال ۳۰۵ هجری قمری)
7 شوال وقوع غزوه احد و شهادت حمزة بن عبدالمطلب (سال ۳ هجری قمری)
درگذشت میرزا رفیعا نائینی (سال ۱۰۸۰ هجری قمری)
درگذشت سید ابوالقاسم دهکردی (۲۳ دی ۱۳۱۳ش) (سال ۱۳۵۳ هجری قمری)
درگذشت سید ابوالقاسم کاشانی (۲۳ اسفند ۱۳۴۰ش) (سال ۱۳۸۱ هجری قمری)
درگذشت ابوالحسن شعرانی (۱۲ آبان ۱۳۵۲ش) (سال ۱۳۹۳ هجری قمری)
درگذشت مهدی لاکانی (۱۴ دی ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ هجری قمری)
8 شوال غزوه حمراء الاسد (سال ۳ هجری قمری)
تخریب قبور ائمه بقیع(ع) به دست وهابی‌ها(یوم‌الهدم)(۳۱ فروردین ۱۳۰۵ش) (سال ۱۳۴۴ هجری قمری)
ولادت حسین شب‌زنده دار (۲۹ اسفند ۱۳۰۷ش) (سال ۱۳۴۷ هجری قمری)
9شوال -----
10 شوال آغاز غزوه خندق (سال ۵ هجری قمری)
درگذشت شیخ هادی تهرانی (۸ دی ۱۲۸۲ش) (سال ۱۳۲۱ هجری قمری)
درگذشت میرزا حسین خلیلی (۱۴ آبان ۱۲۸۷ش) (سال ۱۳۲۶ هجری قمری)
11 شوال -----
12 شوال درگذشت شیخ بهایی (سال ۱۰۳۱ هجری قمری)
درگذشت آیت الله سید ضیاءالدین فانی اصفهانی (۱۰ بهمن ۱۳۷۷ش) (سال ۱۴۱۹ هجری قمری)
درگذشت آیت الله علی پهلوانی تهرانی (سعادت پرور) (۵ مرداد ۱۳۸۳ش) (سال ۱۴۲۵ هجری قمری)
13 شوال ولادت شهید ثانی (سال ۹۱۱ هجری قمری)
درگذشت شیخ محمد طه نجف (۲۰ آذر ۱۲۸۴ش) (سال ۱۳۲۳ هجری قمری)
قیام مردم عراق علیه استعمار انگلیس به رهبری محمد تقی شیرازی (۹ تیر ۱۲۹۹ش) (سال ۱۳۳۸ هجری قمری)
درگذشت سید حسین بروجردی (۱۰ فروردین ۱۳۴۰ش) (سال ۱۳۸۰ هجری قمری)
درگذشت سید اسماعیل موسوی زنجانی (۲۷ آذر ۱۳۸۱ش) (سال ۱۴۲۳ هجری قمری)ذ
14 شوال درگذشت عبدالملک بن مروان (سال ۸۶ هجری قمری)
درگذشت قطب راوندی (سال ۵۷۳ هجری قمری)
درگذشت سید مرتضی کشمیری (۲۱ آذر ۱۲۸۴ش) (سال ۱۳۲۳ هجری قمری)
15 شوال جنگ بنی قینقاع (سال۲ هجری قمری)
معجزه رد الشمس برای حضرت علی(ع) (سال۷ هجری قمری)
درگذشت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) (سال ۲۵۲ هجری قمری)
درگذشت محمد تقی رازی اصفهانی (سال ۱۲۴۸ هجری قمری)
درگذشت سید احمد خمینی (۲۶ اسفند ۱۳۷۳ش) (سال ۱۴۱۵ هجری قمری)
درگذشت محمد مهدی شمس الدین (۲۱ دی ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ هجری قمری)
16 شوال درگذشت عبدالله مامَقانی (۲۳ بهمن ۱۳۱۱ش) (سال ۱۳۵۱ هجری قمری)
درگذشت علی اکبر مرندی (۹ فروردین ۱۳۷۳ش) (۸ اسفند ۱۳۷۲ش) (سال ۱۴۱۴ ه . قمری)
17 شوال درگذشت آیت الله سید ابراهیم کربلایی (سال ۱۲۶۳ هجری قمری)
درگذشت آیت الله سید محمد قلی موسوی نقوی نیشابوری (سال ۱۲۸۶ هجری قمری)
درگذشت آیت الله ملا عباس تربتی (حاج آخوند) (۲۴ مهر ۱۳۲۲ش) (سال ۱۳۶۲ هجری قمری)
18 شوال
درگذشت ابن ادریس حلی (سال ۵۹۸ هجری قمری)
ولادت آیت الله میرزا حسین نوری (۱۴ دی ۱۲۱۷ش) (سال ۱۲۵۴ هجری قمری)
درگذشت آیت الله محمد مهدی ربانی املشی (۱۶ تیر ۱۳۶۴ش) (سال ۱۴۰۵ هجری قمری)
درگذشت سید محمود طالقانی (۱۹ شهریور ۱۳۵۸ش) (سال ۱۳۹۹ هجری قمری)
19 شوال -----
20 شوال دستگیری امام کاظم(ع) توسط هارون عباسی (سال ۱۷۹ هجری قمری)
درگذشت میرزا جواد نوری (۲۷ آذر ۱۲۸۴ش) (سال ۱۳۲۳ هجری قمری)
21 شوال
 فتح اندلس به دست مسلمانان (سال ۹۲ هجری قمری)
22 شوال
-----
23 شوال تصرف آمل توسط داعی کبیر(سال ۲۵۰ هجری قمری)
درگذشت میر محمد حسین خاتون آبادی (سال ۱۱۵۱ هجری قمری)
درگذشت سید نعمت الله جزائری (سال ۱۱۱۲ هجری قمری)
ولادت سید محمدجواد فضل الله (سال ۱۳۵۷ هجری قمری)
درگذشت میر سید علی فانی اصفهانی (۸ خرداد ۱۳۶۸ش) (سال ۱۴۰۹ هجری قمری)
24 شوال  درگذشت میرزا حسین فقیه سبزواری (۱۶ بهمن ۱۳۴۵ش) (سال ۱۳۸۶ هجری قمری)
درگذشت احمد آذری قمی (۲۲ بهمن ۱۳۷۷ش) (سال ۱۴۱۹ هجری قمری)
درگذشت مهدی حائری تهرانی (۱ بهمن ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ هجری قمری)
25 شوال شهادت امام صادق (ع) (سال ۱۴۸ هجری قمری)
حمله مأموران حکومت محمدرضا شاه پهلوی به مدرسه فیضیه در قم (۲ فروردین ۱۳۴۲ش)(سال ۱۳۸۲ هجری قمری)
26 شوال درگذشت سید عبدالمحمد موسوی (سال ۱۲۹۳ هجری قمری)
درگذشت سید هبه الدین شهرستانی (۱۸ بهمن ۱۳۴۵ش) (سال ۱۳۸۶ هجری قمری)
27 شوال
تولد کسائی مروزی شاعر شیعی (سال ۳۴۱ هجری قمری)
درگذشت سید احمد کربلایی (۲۶ شهریور ۱۲۹۳ش) (سال ۱۳۳۲ هجری قمری)
درگذشت ابوالقاسم رحمانی خلیلی (۲۷ اسفند ۱۳۷۴ش) (سال ۱۴۱۶ هجری قمری)
28 شوال
ولادت جعفر سبحانی (۲۰ فروردین ۱۳۰۸ش) (سال ۱۳۴۷ هجری قمری)
درگذشت سید حسین بادکوبه‌ای لاهیجی (۱۹ آذر ۱۳۱۸ش) (سال ۱۳۵۸ هجری قمری)
درگذشت سید روح الله خمینی (۱۳ خرداد ۱۳۶۸ش) (سال ۱۴۰۹ هجری قمری)
درگذشت میرزا جواد تبریزی (۲۹ آبان ۱۳۸۵ش) (سال ۱۴۲۷ هجری قمری)
29 شوال درگذشت محمدباقر وحید بهبهانی (سال ۱۲۰۵ هجری قمری)
درگذشت محمد تقی آملی (۲۷ آذر ۱۳۵۰ش)(سال ۱۳۹۱ هجری قمری)
30 شوال -----

 

افزودن دیدگاه جدید