منوی اصلی

کلیپ تصویری دهه کرامت: معصوم ترین ستاره هستی - عبدالحسینی (+ متن)

کلیپ تصویری دهه کرامت: معصوم ترین ستاره هستی - عبدالحسینی (+ متن)

ز درج هفتم هستی دو گوهر آمده بود

ز آسمان گوهر اینگونه کمتر آمده بود

یکی به مکه ی مشهد یکی مدینه ی قم

دو گوهری که ز دنیای برتر آمده بود

سفر شروع شداز آن زمان که خواهر نور

به شوق دیدن روی برادر آمده بود

چه اتفاق شگفتی که ماه عالم تاب

برای دیدن خورشید خاور آمده بود

با رمز نشاط غرق شادی شد

هنگام سرود و وقت سرمستی است

صد مژده بده که روز میلاد

معصوم ترین ستاره هستی است

 


نماهنگ تصویری "معصوم ترین ستاره هستی" با صدای عبدالحسینی
زمان: 125 ثانیه (02:05)

افزودن دیدگاه جدید