منوی اصلی

جملات شهید آوینی درباره فیلم و سینما (+پوستر)

جملات شهید آوینی درباره فیلم و سینما (+پوستر)

 

فیلم را اگر همچون یک «اثر هنری» اعتبار کنیم و هنر را نیز با معیارهای روز بسنجیم، آنگاه به این نتیجه خواهیم رسید که «مخاطب فیلم لزوماً مردم نیستند و چه بسا که فیلم برای مخاطبی خاص ساخته شود».


  کتاب آینه‌ی جادو، جلد اول / ص ۱۲

 

شهید آوینی : فیلم را اگر همچون یک «اثر هنری» اعتبار کنیم و هنر را نیز با معیارهای روز بسنجیم

دانلود تصویر

جذابیت (در فیلمسازی) «شرط لازم» است، اما «کافی» نیست،..
جذب تماشاگر نمی‌تواند همه‌ی هدف فیلمسازی باشد، اگرچه جاذبیت اولین شرطی است که اگر وجود نیابد، مفهوم فیلم محقق نمی‌شود.


 کتاب آینه‌ی جادو،جلد اول/ص ۱۳

 

شهید آوینی : جذابیت (در فیلمسازی) «شرط لازم» است، اما «کافی» نیست

دانلود تصویر

سینما توهمی است واحد از یک واقعیت ممتد؛ داستانی که تصویر شده.
 

 کتاب آینه‌ی جادو،جلد اول/ص ۱۶

 

شهید آوینی : سینما توهمی است واحد از یک واقعیت ممتد؛ داستانی که تصویر شده.

دانلود تصویر

حالتی را که تماشاگر در برابر فیلم دارد میتوان با حالتی که کودکان در برابر قصه دارند قیاس کرد،

کودک در قصه استغراق می یابد و خود را فراموش می کند. این فراموشی مقدمه‌ی نوعی خودآگاهی است که برای او حاصل می آید، چراکه کودک از یک سو زندگی خود را در قصه‌ای می شنود معنا می کند و از سویی دیگر، قصه را در زندگی خود.


کتاب آینه‌ی جادو،جلد اول/ص ۱۷

 

شهید آوینی : حالتی را که تماشاگر در برابر فیلم دارد میتوان با حالتی که کودکان در برابر قصه دارند قیاس کرد،

دانلود تصویر

سوءاستفاده از گرایش‌های شهوی تماشاگر جایز نیست و ترس و وهم و خشم او را نیز تا آن‌جا باید تحریک کرد که مانع کمال روحانی‌اش نباشد.کتاب آینه‌ی جادو،جلد اول/ص ۱۸

 

شهید آوینی : سوءاستفاده از گرایش‌های شهوی تماشاگر جایز نیست

دانلود تصویر

در باب «تفنن»، مذموم آن است که چون یک «هدف» اعتبار شود وگرنه، تفننی که منتهی به تذکر گردد نه تنها مذموم نیست که ممدوح است.
 اگرچه در مقام قضاوت، حکم بر ظاهر باید راند و لاغیر، اما هر فعل با توجه به نیت و نتیجه‌اش ارزش می‌یابد.

کتاب آینه‌ی جادو،جلد اول/ص ۱۹

 

شهید آوینی :در باب «تفنن»، مذموم آن است که چون یک «هدف» اعتبار شود

دانلود تصویر

تماشاگر بخش اعظم وجود خویش را تسلیم فیلم می‌کند و در آن مستغرق می‌شود.
با این استغراق دچار نوعی غفلت از خویش و الیناسیون* می‌گردد که حسن و قبح آن باید با توجه به شرایط و نتایج فیلم ارزیابی شود

 کتاب آینه‌ی جادو،جلد اول/ص ۱۸

 

شهید آوینی : تماشاگر بخش اعظم وجود خویش را تسلیم فیلم می‌کند و در آن مستغرق می‌شود.

دانلود تصویر

فیلم‌های ترسناک بر فعالیت قوه‌ی واهمه‌ی تماشاگر متکی هستند.
کمال بشر به آن است که مجموعه‌ی قوای وجودیش در تحت احاطه‌ی عقل* به اعتدال برسد و لذا، مخالف کمال انسانی است که قوه‌ی واهمه را به طور مستقل و فارغ از عقل پرورش دهیم.


 کتاب آینه‌ی جادو،جلد اول/ص ۱۸

 

شهید آوینی : فیلم‌های ترسناک بر فعالیت قوه‌ی واهمه‌ی تماشاگر متکی هستند.

دانلود تصویر

بنیان جذابیت سینما بر ایجاد و ایهام و اعجاب و تفنن و تلذذ است و نمی‌تواند که نباشد

 کتاب آینه‌ی جادو،جلد اول/ص 20

 

شهید آوینی : بنیان جذابیت سینما بر ایجاد و ایهام و اعجاب و تفنن و تلذذ است و نمی‌تواند که نباشد

دانلود تصویر

منبع: 

 کانال تلگرام شهید آوینی (aviny_com@)

افزودن دیدگاه جدید