منوی اصلی

جملات شهید آوینی (12) (+ پوستر)

جملات شهید آوینی (12) (+ پوستر)

 

 

 

 او شهید شد تا به ما بیاموزد كه در برابر ظلم به هیچ قیمتی نباید سكوت كرد و این راهی است كه اگر همه‌ی ما هم شهیدِ آن شویم مي‌ارزد؛ بگذریم از آنكه خداوند نیز جز خوبان را برای لقای خویش بر نمي‌گزیند.

کتاب گنجینه‌ی آسمانی / ص ۱۶۴

  شهید سید مرتضی آوینی: او شهید شد تا به ما بیاموزد كه در برابر ظلم به هیچ قیمتی نباید سكوت كرد.  کتاب گنجینه‌ی آسمانی / ص دانلود تصویر

آتش دشمن بسیار سنگین بود، اما ما را اجبار به میدان نیاورده بود که اکنون با آتش از میدان به در رویم. تیرها و ترکش‌ها پیک‌هایی هستند که ارمغانِ یقین می‌آورند و بشارتِ بهشت.
اگر با یقین پای در میدان نهی، این آتش نیز برد و سرد و سلامت خواهد شد آن‌سان که آن آتش بر ابراهیم شد. میان آتش و گلستان، ما آتش را برگزیده‌ایم و نه عجب که در باطن این آتش گلستان است و در باطن آن گلستان دنیا، آتش.از کتاب گنجینه‌ی آسمانی

 

شهید سید مرتضی آوینی: آتش دشمن بسیار سنگین بود، اما ما را اجبار به میدان نیاورده بود از کتاب گنجینه‌ی آسمانی

دانلود تصویر

نماز بلندترین فریاد هاست و قامت ما به بلندای نماز است. یعنی قدرت ما را باید در نمازمان جست.

 کتاب گنجینه ی آسمانی / ص167

 

شهید سید مرتضی آوینی: نماز بلندترین فریاد هاست.  کتاب گنجینه ی آسمانی / ص167

دانلود تصویر

حقیقتِ انتظار موعود، انسان را به جبهه‌ها می‌کشاند. آنان که دم از انتظار می زنند اما در خانه نشسته‌اند، تنها به پوسته‌ی خالی الفاظ دل خوش داشته‌اند و از معانی آن غافل‌اند.

کتاب گنجینه ی آسمانی / ص206

 

شهید سید مرتضی آوینی: حقیقتِ انتظار موعود، انسان را به جبهه‌ها می‌کشاند . کتاب گنجینه ی آسمانی / ص206

دانلود تصویر

آنان نیز که آن غرب زدگان فرنگ پرورده را با منادیان حق و امانتداران وحی  اشتباه گرفته اند، در نفس خود بازنگرند که شیطان از کدام روزنه آنان را سحر کرده است.

کتاب گنجینه ی آسمانی / ص372

 

شهید سید مرتضی آوینی: آنان نیز که آن غرب زدگان فرنگ پرورده را با منادیان حق و امانتداران وحی  اشتباه گرفته اند

دانلود تصویر

زینب كبری گنجینه دار عالم رنج است او وارث بیت الاحزان فاطمه است و بیت الاحزان قبله ی رنج آدمی است.

کتاب فتح خون / ص 77

 

شهید سید مرتضی آوینی: زینب كبری گنجینه دار عالم رنج است. کتاب فتح خون / ص 77

دانلود تصویرما روز به روز به آرمان‌های بلند اسلام نزدیك‌تر می‌شویم و اكنون آرمان فتح قدس شریف، افقی بسیار روشن یافته است. برادران بشتابید، قدس عزیز در انتظار است.

 کتاب گنجینه ی آسمانی / ص 180

 

شهید سید مرتضی آوینی: ما روز به روز به آرمان‌های بلند اسلام نزدیك‌تر می‌شویم .  کتاب گنجینه ی آسمانی / ص 180

دانلود تصویر

ارتش مستضعفین اكنون در سراسر عالم تشكل می‌یابد و شیطان غافل است. او هنوز هم می‌پندارد كه می‌تواند با ایجاد ر‌عب و وحشت و سایه‌ی مترسك‌های پوشالی بر جهان حكومت كند. اما شیطان از شجاعان سخت در وحشت  است، از آن ها كه از او ترسی در دل ندارند.

 

کتاب گنجینه ی آسمانی / ص 179

 

شهید سید مرتضی آوینی: ارتش مستضعفین اكنون در سراسر عالم تشكل می‌یابد و شیطان غافل است. کتاب گنجینه ی آسمانی / ص 179

دانلود تصویر

امام مأمن كره ی ارض است و اگر نباشد،‌ خاك اهل خویش را یكسره فرو می بلعد.

 

شهید سید مرتضی آوینی: امام مأمن كره ی ارض است و اگر نباشد،‌ خاك اهل خویش را یكسره فرو می بلعد.

دانلود تصویر

جنگ ممكن است كه باشد یا نباشد، اما مبارزه تمامی ندارد. تحقق اسلام در جهان و بر قراری عدالت در گرو مبارزه حق و باطل است.

 کتاب رستاخیز جان/ ص 156

 

شهید سید مرتضی آوینی: جنگ ممكن است كه باشد یا نباشد،  کتاب رستاخیز جان/ ص 156

دانلود تصویر

منبع: 

 کانال تلگرام شهید آوینی (aviny_com@)

افزودن دیدگاه جدید