منوی اصلی

سرو قامتان : شهید شاهرخ ضرغام ( پوستر و بنر)

سرو قامتان : شهید شاهرخ ضرغام ( پوستر و بنر)

 

 

 

هر شب در تهران تظاهرات بود اعتصابات و درگیری ها همه چیز را به هم ریخته بود.

دانلود پوستر (1719*2480) بنر ( 2126*3071)

هر شب در تهران تظاهرات بود اعتصابات و درگیری ها همه چیز را به هم ریخته بود. از مشهد که برگشتیم شاهرخ برای نماز جناعت رفت مسجد! خیلی تعجب کردم فردا شب برای نماز مسجد رفت. با چند تا از بچه های انقلابی آنجا آشنا شده بود در همه تظاهرات شرکت می کرد. حضور شاهرخ با ان قد و هیکل قوی قوت قلبی برای دوستانش بود.

البته شاهرخ از قبل هم میانه خوبی با شاه و درباری ها نداشت. بارها دیده بودم که به شاه و خاندان سلطنت فحش میده.

ارادت شاهرخ به امام تا آنجا رسید که در همان ایام قبل از انقلاب سینه اش را خالکوبی کرده بود. روی آن هم نوشته بو: خمینی، خمینی، فدایت شوم.


منبع: کاری از آستان قدس رضوی

گالری: 
خاطرات هشت سال دفاع مقدس  شهید شاهرخ ضرغام

افزودن دیدگاه جدید