منوی اصلی

سرو قامتان : شهید احمد متوسلیان ( پوستر و بنر)

سرو قامتان : شهید احمد متوسلیان ( پوستر و بنر)

 

 

 

یکی می گفت: تازه  سیده بودم  به قرارگاه تاکتیکی و دلم می خواست حاج احمد را ببینم.

دانلود پوستر (1719*2480) بنر ( 2126*3071)

یکی می گفت: تازه  رسیده بودم  به قرارگاه تاکتیکی و دلم می خواست حاج احمد را ببینم.

همین طور که داشتم قدم زنان به طرف قرارگاه می رفتم. صحنه عجیبی دیدم. در میان آن سکوت و خلوتی بعد از ظهر که هر کدام از بچه ها از شدت گرما به سنگری پناه برده بود و چرت می زدند

حاج احمد در کنار تانکر آب نشسته و با دقت و وسواس خاصی ظرفهای ناهار بچه های قرارگاه را می شست. اول باور نکردم که حاج احمد باشد ولی وقتی به آرامی نزدیک رفتم دیدم که خود اوست.


منبع: کاری از آستان قدس رضوی

گالری: 
خاطرات هشت سال دفاع مقدس : شهید احمد متوسلیان

افزودن دیدگاه جدید