منوی اصلی

فیلم کوتاه: مهلتی برای خدا (با موضوع فرصت به بدهکار)

فیلم کوتاه: مهلتی برای خدا (با موضوع فرصت به بدهکار)

فیلم کوتاه بر اساس آیه شریفه 280 سوره بقره:

وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ

(و چنانچه (فرد بدهکار) تنگدست باشد، او را تا زمان گشایش و توانایی مهلت دهید.)

کاری از: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث


فیلم کوتاه بر اساس آیه شریفه وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ

و چنانچه (فرد بدهکار) تنگدست باشد، او را تا زمان گشایش و توانایی مهلت دهید

زمان: 114 ثانیه (01:54)

 

افزودن دیدگاه جدید