منوی اصلی

فیلم کوتاه: فیلمی به قیمت زندگی (با موضوع صلح و آشتی)

فیلم کوتاه: فیلمی به قیمت زندگی (با موضوع صلح و آشتی)

فیلم کوتاه بر اساس آیه شریفه 10 سوره حجرات:

إنَّمَا المُؤمِنونَ إخوَه، فَأصلِحُوا بَینَ أخَوَیکُم

همانا مؤمنان با یکدیگر برادرند، پس میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید

کاری از: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث


فیلمی به قیمت زندگی (با موضوع صلح و آشتی)

زمان: 157  ثانیه (02:37)

 

افزودن دیدگاه جدید