منوی اصلی

کلیپ تصویری سامی یوسف: به سویم آمدی! YOU CAME TO ME (+ متن)

کلیپ تصویری سامی یوسف: به سویم آمدی! YOU CAME TO ME (+ متن)

 
 
You came to me in that hour of need
به سویم آمدی، درست در لحظه احتیاجم
When I was so lost, so lonely
در حالی که بسیار تنها و گم گشته بودم
You came to me, took my breath away
به سویم آمدی ، نفسم را گرفتی
Showed me the right way, the way to lead
راه درست را نشانم دادی ، راه هدایت را
You filled my heart with love, showed me the light above
تو قلبم را از عشق لبریز کردی، نور ماورا را نشانم دادی
Now all I want is to be with you
حالا تمام چیزی که می خواهم، این است که با تو باشم
You are my one true love, taught me to never judge
تو یگانه عشق حقیقی من هستی؛ به من آموختی که هرگز قضاوت نکنم
Now all I want is to be with you
حالا تمام چیزی که می خواهم این است که با تو باشم
اللهم صل علی سیدنا ، مصطفی علی حبیبک ، نبیک ، مصطفی
 
تو آمدی در اوج غمهام
صدات کردم، آنجا بودی
بدون تو معنای عمر چیست
وقتی ندانم اسراری از غیب
خواهم رضای تو،جانم فدای تو
دلم می خواد، که باشم با تو
خسته ام از دنیا،از این دو رنگی ها
فقط می خوام،که باشم با تو
اللهم صل علی سیدنا ، مصطفی علی حبیبک ، نبیک ، مصطفی
 
Showed me right from wrong
درست را از نادرست به من نمایاندی
Taught me to be strong
به من آموختی که قوی باشم
Need you more than ever
بیش از هر زمان دیگری به تو نیاز دارم
YaRasul Allah
ای فرستاده خدا( یا رسول ا… )
You came to me
بسویم آمدی
In that hour of need
در آن ساعت نیاز
Need you more than ever
بیش از هر زمان دیگری به تو نیاز دارم
YaRasul Allah
ای فرستاده خدا( یا رسول ا… )
You filled my heart with love
تو قلبم را از عشق سرشار کردی
Showed me the light above
نور بالاتر را به من نشان دادی
Now all I want
اکنون تنها چیزی که می خواهم
Is to be with you
این است که با تو باشم
You are my one true love
تو یگانه عشق حقیقی من هستی
Taught me to never judge
به من آموختی که هرگز قضاوت نکنم
Now all I want
اکنون تنها چیزی که می خواهم
Is to be with you
این است که با تو باشم
AllahummaSalli ‘alaSayyinda Mustafa, ‘alaHabibeeka, Nabi’eeka, Mustafa
خدایا بر سرور ما مصطفی درود فرست، بر دوستت، پیامبرت، مصطفی
نماهنگ تصویری "به سویم آمدی! YOU CAME TO ME" با صدای سامی یوسف
زمان: 342 ثانیه (05:42)

افزودن دیدگاه جدید