منوی اصلی

کلیپ تصویری مهدوی: شبیه ماه - فانی (+ متن)

کلیپ تصویری مهدوی: شبیه ماه - فانی (+ متن)

به ماه رویت قسم که جانا

اگر که باشم گه ظهورت…

و گر تنم را حصار قبرم، میان دستان خود فشارد…

زمانه با داغ دوری تو

گدازد این قلب چاک چاکم

دوباره سر بر ره تو سایم

به جانب پرچم تو آیم

به حسرت روی تو بمیرم… و خون زخم‌های شکفته من…

به پیش پایت چنین نگارد…

تمام عمرم برای مهدی

شود وجودم فدای مهدی

سپاس گویم خدای مهدی

شنیدم آخر ندای مهدی….

تمام عمرم فدای مهدی

 


نماهنگ تصویری «شبیه ماه » با صدای علی فانی
زمان: 115 ثانیه (01:55)

افزودن دیدگاه جدید