منوی اصلی

داستانهایی از حجاب :هدیه دادن (+عکس نوشته)

داستانهایی از حجاب :هدیه دادن (+عکس نوشته)

 

داستانهایی از حجاب و عفاف :مقعنه و جوراب اضافی (+عکس نوشته)

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: زنی که خود را خوشبو کند  و از خانه خارج شود
تا هنگام بازگشت مورد لعنت قرار می گیرد.


توی کیفش مقنعه و جوراب اضافی بود اینها را به عنوان هدیه 
به خانم هایی می داد که برای بدحجابی شان نداشتن مقعنه و چادر ضخیم 
را بهانه می کردند و فاطمه حتی بعضی وقت ها هم که برای کمک به مجروحین می رفت
حجابش کامل بود 

افزودن دیدگاه جدید