منوی اصلی

نرم افزار اندروید: تفسیر نور (حجت الاسلام محسن قرائتی)

نرم افزار اندروید: تفسیر نور (حجت الاسلام محسن قرائتی)

 نرم افزار اندروید: تفسیر نور (حجت الاسلام محسن قرائتی)

 تفسیر نور (حجت الاسلام محسن قرائتی)


تفسیر نور که از آثار ارزشمند حجت الاسلام حاج محسن قرائتی می باشد به زبان ساده و روان و قابل استفاده
برای عموم نگاشته شده و شامل همه آیات قرآن کریم بوده و مهم‌ترین ویژگی آن پیام‌های کوتاه و کاربردی است
که راه گشای زندگی و قابل ترجمه به زبان‌های زنده دنیا می‌باشد.
مطالب این تفسیر در قالب ۳ عنوان ارائه شده‌است :
ترجمه آیه 
نکته‌ها : شامل ریشه لغات مشکل، شأن نزول آیه، آیات مرتبط، روایات ذیل آیه، پاسخ گویی به برخی پرسش‌ها
پیام‌ها : که مقصود اصلی مؤلف، همین بخش بوده تا نشان دهد قرآن، کتاب زندگی بشر در همه عصرها و برای همه نسل‌هاست.

گالری: 
 نرم افزار اندروید: تفسیر نور (حجت الاسلام محسن قرائتی)
 نرم افزار اندروید: تفسیر نور (حجت الاسلام محسن قرائتی)
 نرم افزار اندروید: تفسیر نور (حجت الاسلام محسن قرائتی)
 نرم افزار اندروید: تفسیر نور (حجت الاسلام محسن قرائتی)
 نرم افزار اندروید: تفسیر نور (حجت الاسلام محسن قرائتی)
 نرم افزار اندروید: تفسیر نور (حجت الاسلام محسن قرائتی)
 نرم افزار اندروید: تفسیر نور (حجت الاسلام محسن قرائتی)

افزودن دیدگاه جدید