منوی اصلی

قدم های آسمانی : زندگی شهادت گونه (+پوستر)

قدم های آسمانی : زندگی شهادت گونه (+پوستر)

صلح قهرمانانه
بنویس ما خانواده عشقیم ،خانواده عقیده و جهاد، مجاهده را اگر با منطق فصیح نشد، با صلح قهرمانانه اگر با صلح قهرمانانه نشد با شمشیر شهادت


 

تنهاترین سردار
رسول اکرم (ص) فرمود: چون فرزندم حسن را به زهر شهید کنند ملائکه ی آسمانهای هفت گانه بر او گریه کنند و همه چیز بر او بگرید حتی مرغان هوا و ماهیان دریا 


 

صلح قهرمانانه
بنویس ما خانواده عشقیم ،خانواده عقیده و جهاد، مجاهده را اگر با منطق فصیح نشد، با صلح قهرماناه اگر با صلح قهرمانانه نشد با شمشیر شهادت اگر با شمشیر شهادت نشد با دعای روشن گر و اگر با دعای روشن گر نشد با تحمل زندان ادامه خواهیم داد بنویس ما خانواده عشقیم سر بر آستان دستورهای الهی نهاده اگر او اراده کند بر می خیزیم اگر او اراده کند ساکت خواهیم نشست بنویس ما خانواده عشقیم که جانمان ، مالمان، که آبرویمان که تمام آنچه داریم و نداریم باری خداست برای خدا از هرچه باشد خواهیم گذشت.
تنهاترین سردار
رسول اکرم (ص) فرمود: چون فرزندم حسن را به زهر شهید کنند ملائکه ی آسمانهای هفت گانه بر او گریه کنند و همه چیز بر او بگرید حتی مرغان هوا و ماهیان دریا هر که بر او بگرید دیده اش کور نشود روزی که دیده ها کور می شود و هر که در مصیبت او اندوهناک شود اندوهناک نشود دل او در روزی که دلها اندوهناک شود و هر که در بقیع او را زیارت کند قدنمش بر صراط ثابت گردد روزیکه قدم ها بر آن لرزان است (منتهی الامال، ج1، ص322) 


عشق دیدنی
مقام معظم رهبری (دام ظله) گاهی شهید شدن آسانتر از زنده ماندن است ! حقا که چنین است این نکته را اهل معنا و حکمت و دقت خوب درک می کنند. گاهی زنده ماندن و زیستن و تلاش کردن در یک محیط، به مراتب مشکل تراز کشته شدن و شهید شدن و به لقای خدا پیوستن است. امام حسن (علیه السلام) این مشکل را انتخاب کرد 

افزودن دیدگاه جدید