منوی اصلی

پوستر "فرمان‌بری شیرین" فرازی از دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه (+ متن)

پوستر "فرمان‌بری شیرین" فرازی از دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه (+ متن)

پوستر فرمان‌بری شیرین فرازی از دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه (+ متن)

فرمان‌بری شیرین


دانلود( پوستر)

خداوندا، فرمانبردارى از پدر و مادر و نیکى و مهربانى مرا در حق ایشان براى من شادى بخش‌تر گردان از به خواب رفتن بى‌خوابى
کشیدگان و آب سرد نوشیدن جگر سوختگان، تا میل و خواهش ایشان را بر میل و خواهش خویش برترى نهم‌.
صحیفه سجادیه، دعای بیست و چهارم

مجموعه کامل پوستر بیانات مقام معظم رهبری

افزودن دیدگاه جدید