منوی اصلی

ترتیل سوره بقره با صدای استاد شهریار پرهیزکار

ترتیل سوره بقره با صدای استاد شهریار پرهیزکار
ترتیل سوره بقره


استاد شهریار پرهیزکار

زمان :2 ساعت

ترتیل کل قرآن کریم  به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

افزودن دیدگاه جدید