منوی اصلی

حدیث: هر نفسى چشنده مرگ است (عکس نوشته)

حدیث: هر نفسى چشنده مرگ است (عکس نوشته)

حدیث: هر نفسى چشنده مرگ است (عکس نوشته)

حدیث : هر نفسى چشنده مرگ است


امام علی علیه السلام:
في كُلِّ نَفَسٍ مَوتٌ 
در هر نَفَسى، مرگى است.
غرر الحكم : ۶۴۵۵

 

افزودن دیدگاه جدید