منوی اصلی

تلاوت قرآن كريم: سوره حج آیه 1 تا 29 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره حج آیه 1 تا 29 با صدای استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره حج آیه 1 تا 29


استاد مصطفی اسماعیل

زمان :30 دقیقه

مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل

مجموعه تلاوت های قرآن کریم

افزودن دیدگاه جدید