منوی اصلی

تلاوت قرآن كريم: سوره قصص آیه 5 تا 28 ، سوره شمس با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره قصص آیه 5 تا 28 ، سوره شمس با صدای استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت  سوره قصص آیه 5 تا 28 ، سوره شمس


استاد مصطفی اسماعیل

زمان :34 دقیقه

مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل

مجموعه تلاوت های قرآن کریم

افزودن دیدگاه جدید